Thông tin sản phẩm

Bộ khay úp chén dĩa cho tủ bếp trên với các kích thước tủ 500mm - 600mm - 800mm - 900mm gồm khay úp chén, khay úp dĩa, khay hứng nước. 

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Khay úp dĩa mạ chrome 414mm 544.01.204

Khay úp dĩa mạ chrome 414mm 544.01.204

Khay úp dĩa mạ chrome 414mm 544.01.204

Khay úp dĩa mạ chrome 414mm 544.01.204

Khay úp dĩa mạ chrome 414mm 544.01.204
Khay úp dĩa mạ chrome 414mm 544.01.204