Sản phẩm
Thùng rác 14L

Thùng rác 14L

502.24.005

821.700 Đ
Thùng rác 8L

Thùng rác 8L

502.24.002

704.000 Đ
Thùng đựng gạo 300mm

Thùng đựng gạo 300mm

549.32.743

1.634.600 Đ
Phụ kiện tủ cao Inox 304 600mm

Phụ kiện tủ cao Inox 304 600mm

548.65.052

10.487.400 Đ
Phụ kiện tủ cao Inox 304 450mm

Phụ kiện tủ cao Inox 304 450mm

548.65.032

9.095.900 Đ
Phụ kiện tủ cao mạ Chrome 600mm

Phụ kiện tủ cao mạ Chrome 600mm

548.65.252

7.481.100 Đ
Phụ kiện tủ cao mạ Chrome 450mm

Phụ kiện tủ cao mạ Chrome 450mm

548.65.232

6.833.200 Đ
Kệ góc 1/2 Inox 304

Kệ góc 1/2 Inox 304

548.37.000

1.942.600 Đ
Kệ góc 1/2 mạ Chrome

Kệ góc 1/2 mạ Chrome

548.37.200

1.251.800 Đ
Kệ góc 3/4 Inox 304

Kệ góc 3/4 Inox 304

548.37.010

2.014.100 Đ
Kệ góc 3/4 mạ Chrome

Kệ góc 3/4 mạ Chrome

548.37.210

1.280.400 Đ
Rổ chén dĩa lưới tròn Inox 304 900mm

Rổ chén dĩa lưới tròn Inox 304 900mm

504.76.008

7.241.300 Đ