Thông tin sản phẩm

Bộ khay úp chén dĩa cho tủ bếp trên với các kích thước tủ 500mm - 600mm - 800mm - 900mm gồm khay úp chén, khay úp dĩa, khay hứng nước. 

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Khay úp chén mạ Chrome 414mm 544.01.224

Khay úp chén mạ Chrome 414mm 544.01.224

Khay úp chén mạ Chrome 414mm 544.01.224

Khay úp chén mạ Chrome 414mm 544.01.224

Khay úp chén mạ Chrome 414mm 544.01.224
Khay úp chén mạ Chrome 414mm 544.01.224