• Khay hứng nước mạ Chrome 414mm 544.01.084

  • 544.01.084
  • Liên Hệ

  • Lượt xem : 1652
  • Hotline: 0903600986

Thông tin sản phẩm

Bộ khay úp chén dĩa cho tủ bếp trên với các kích thước tủ 500mm - 600mm - 800mm - 900mm gồm khay úp chén, khay úp dĩa, khay hứng nước. 

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Khay hứng nước mạ Chrome 414mm 544.01.084

Khay hứng nước mạ Chrome 414mm 544.01.084

Khay hứng nước mạ Chrome 414mm 544.01.084

Khay hứng nước mạ Chrome 414mm 544.01.084

Khay hứng nước mạ Chrome 414mm 544.01.084
Khay hứng nước mạ Chrome 414mm 544.01.084