Sản phẩm
Máy vắt cam HSJ-C2S 535.43.801

Máy vắt cam HSJ-C2S 535.43.801

535.43.801

Liên Hệ
Rây kim loại HÄFELE 567.25.913

Rây kim loại HÄFELE 567.25.913

567.25.913

1.100.000 đ 825.000 đ
-25%
Thớt gỗ HÄFELE 567.25.929

Thớt gỗ HÄFELE 567.25.929

567.25.929

660.000 đ 495.000 đ
-25%
Cuộn lưới kim loại HÄFELE 567.25.938

Cuộn lưới kim loại HÄFELE 567.25.938

567.25.938

790.000 đ 592.500 đ
-25%
Máy xay cầm tay HBF02BLEU Smeg 535.43.611

Máy xay cầm tay HBF02BLEU Smeg 535.43.611

535.43.611

Liên Hệ
Máy xay cầm tay HBF02RDEU Smeg 535.43.619

Máy xay cầm tay HBF02RDEU Smeg 535.43.619

535.43.619

Liên Hệ
Máy xay cầm tay HBF02PBEU Smeg 535.43.610

Máy xay cầm tay HBF02PBEU Smeg 535.43.610

535.43.610

Liên Hệ
Máy xay cầm tay HBF02CREU  Smeg 535.43.615

Máy xay cầm tay HBF02CREU Smeg 535.43.615

535.43.615

7.549.300 đ 6.039.440 đ
-20%