Sản phẩm
Máy pha cà phê dạng viên HS-C31S 535.43.021

Máy pha cà phê dạng viên HS-C31S 535.43.021

535.43.021

4.490.000 Đ
Máy vắt cam HSJ-C2S 535.43.801

Máy vắt cam HSJ-C2S 535.43.801

535.43.801

1.190.000 Đ
Rây kim loại HÄFELE

Rây kim loại HÄFELE

567.25.913

1.100.000 Đ
Thớt gỗ HÄFELE

Thớt gỗ HÄFELE

567.25.929

660.000 Đ
Cuộn lưới kim loại HÄFELE

Cuộn lưới kim loại HÄFELE

567.25.938

790.000 Đ
Máy xay cầm tay HBF02BLEU Smeg 535.43.611

Máy xay cầm tay HBF02BLEU Smeg 535.43.611

535.43.611

6.990.000 Đ
Máy xay cầm tay HBF02RDEU Smeg 535.43.619

Máy xay cầm tay HBF02RDEU Smeg 535.43.619

535.43.619

6.990.000 Đ
Máy xay cầm tay HBF02PBEU Smeg 535.43.610

Máy xay cầm tay HBF02PBEU Smeg 535.43.610

535.43.610

6.990.000 Đ
Máy xay cầm tay HBF02CREU  Smeg 535.43.615

Máy xay cầm tay HBF02CREU Smeg 535.43.615

535.43.615

6.990.000 Đ
Máy trộn đa năng SMF02BLEU Smeg 535.43.600

Máy trộn đa năng SMF02BLEU Smeg 535.43.600

535.43.600

22.990.000 Đ
Máy trộn đa năng SMF02RDEU Smeg 535.43.609

Máy trộn đa năng SMF02RDEU Smeg 535.43.609

535.43.609

22.990.000 Đ
Máy trộn đa năng SMF02PBEU Smeg 535.43.608

Máy trộn đa năng SMF02PBEU Smeg 535.43.608

535.43.608

22.990.000 Đ