Sản phẩm
Máy pha cà phê dạng viên HS-C31S 535.43.021

Máy pha cà phê dạng viên HS-C31S 535.43.021

535.43.021

4.490.200 đ 3.592.160 đ
-20%
Máy vắt cam HSJ-C2S 535.43.801

Máy vắt cam HSJ-C2S 535.43.801

535.43.801

1.285.900 đ 1.028.720 đ
-20%
Rây kim loại HÄFELE 567.25.913

Rây kim loại HÄFELE 567.25.913

567.25.913

1.100.000 đ 880.000 đ
-20%
Thớt gỗ HÄFELE 567.25.929

Thớt gỗ HÄFELE 567.25.929

567.25.929

660.000 đ 528.000 đ
-20%
Cuộn lưới kim loại HÄFELE 567.25.938

Cuộn lưới kim loại HÄFELE 567.25.938

567.25.938

790.000 đ 632.000 đ
-20%
Máy xay cầm tay HBF02BLEU Smeg 535.43.611

Máy xay cầm tay HBF02BLEU Smeg 535.43.611

535.43.611

6.990.500 đ 5.592.400 đ
-20%
Máy xay cầm tay HBF02RDEU Smeg 535.43.619

Máy xay cầm tay HBF02RDEU Smeg 535.43.619

535.43.619

7.549.300 đ 6.039.440 đ
-20%
Máy xay cầm tay HBF02PBEU Smeg 535.43.610

Máy xay cầm tay HBF02PBEU Smeg 535.43.610

535.43.610

7.549.300 đ 6.039.200 đ
-20%
Máy xay cầm tay HBF02CREU  Smeg 535.43.615

Máy xay cầm tay HBF02CREU Smeg 535.43.615

535.43.615

7.549.300 đ 6.039.440 đ
-20%
Máy trộn đa năng SMF02BLEU Smeg 535.43.600

Máy trộn đa năng SMF02BLEU Smeg 535.43.600

535.43.600

22.990.000 đ 18.392.000 đ
-20%
Máy trộn đa năng SMF02RDEU Smeg 535.43.609

Máy trộn đa năng SMF02RDEU Smeg 535.43.609

535.43.609

24.829.200 đ 19.863.360 đ
-20%
Máy trộn đa năng SMF02PBEU Smeg 535.43.608

Máy trộn đa năng SMF02PBEU Smeg 535.43.608

535.43.608

24.829.200 đ 19.863.360 đ
-20%