Sản phẩm
MÁY RỬA CHÉN ĐỂ BÀN HDW-T50B 539.20.600

MÁY RỬA CHÉN ĐỂ BÀN HDW-T50B 539.20.600

539.20.600

13.189.000 đ 10.551.200 đ
-20%
MÁY RỬA CHÉN ÂM TỦ HDW-FI60D 533.23.320

MÁY RỬA CHÉN ÂM TỦ HDW-FI60D 533.23.320

533.23.320

25.179.000 đ 20.143.200 đ
-20%
MÁY RỬA CHÉN ĐỘC LẬP  HDW-F60F 533.23.310

MÁY RỬA CHÉN ĐỘC LẬP HDW-F60F 533.23.310

533.23.310

28.809.000 đ 23.047.200 đ
-20%
Máy rửa chén để bàn HDW-T50A Hafele 538.21.190

Máy rửa chén để bàn HDW-T50A Hafele 538.21.190

538.21.190

10.989.000 đ 8.791.200 đ
-20%
Máy rửa chén âm tủ HDW-I50A Hafele 538.21.240

Máy rửa chén âm tủ HDW-I50A Hafele 538.21.240

538.21.240

13.638.900 đ 10.911.120 đ
-20%
Máy rửa chén âm bán phần HDW-HI45A Hafele 533.23.275

Máy rửa chén âm bán phần HDW-HI45A Hafele 533.23.275

533.23.275

16.789.300 đ 13.431.440 đ
-20%
Máy rửa chén âm bán phần HDW-HI60C Hafele 533.23.210

Máy rửa chén âm bán phần HDW-HI60C Hafele 533.23.210

533.23.210

25.179.000 đ 20.143.200 đ
-20%
Máy rửa chén âm bán phần HDW-HI60C Hafele 533.23.120

Máy rửa chén âm bán phần HDW-HI60C Hafele 533.23.120

533.23.120

24.189.000 đ 19.351.200 đ
-20%
Máy rửa chén độc lập HDW-F60C Hafele 533.23.200

Máy rửa chén độc lập HDW-F60C Hafele 533.23.200

533.23.200

25.179.000 đ 20.143.200 đ
-20%