Sản phẩm
MÁY RỬA CHÉN ĐỘC LẬP HDW-F60G 535.29.590

MÁY RỬA CHÉN ĐỘC LẬP HDW-F60G 535.29.590

535.29.590

14.950.000 đ 11.212.500 đ
-25%
MÁY RỬA CHÉN ÂM TỦ HDW-FI60AB 538.21.330

MÁY RỬA CHÉN ÂM TỦ HDW-FI60AB 538.21.330

538.21.330

21.989.000 đ 16.492.000 đ
-25%
MÁY RỬA CHÉN BÁN ÂM HDW-SI60AB 538.21.320

MÁY RỬA CHÉN BÁN ÂM HDW-SI60AB 538.21.320

538.21.320

20.889.000 đ 15.667.000 đ
-25%
MÁY RỬA CHÉN ÂM TỦ HDW-FI60D 533.23.320

MÁY RỬA CHÉN ÂM TỦ HDW-FI60D 533.23.320

533.23.320

25.179.000 đ 18.884.000 đ
-25%
Máy rửa chén âm bán phần HDW-HI60C Hafele 533.23.210

Máy rửa chén âm bán phần HDW-HI60C Hafele 533.23.210

533.23.210

25.179.000 đ 18.884.250 đ
-25%
Máy rửa chén âm bán phần HDW-HI60C Hafele 533.23.120

Máy rửa chén âm bán phần HDW-HI60C Hafele 533.23.120

533.23.120

24.189.000 đ 18.141.750 đ
-25%
Máy rửa chén độc lập HDW-F60C Hafele 533.23.200

Máy rửa chén độc lập HDW-F60C Hafele 533.23.200

533.23.200

25.179.000 đ 18.884.250 đ
-25%