Sản phẩm
LÒ VI SÓNG ĐỘC LẬP HW-F23B 538.31.270

LÒ VI SÓNG ĐỘC LẬP HW-F23B 538.31.270

538.31.270

4.840.000 đ 3.630.000 đ
-25%
Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ HM-B38A Hafele 535.34.000

Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ HM-B38A Hafele 535.34.000

535.34.000

11.539.000 đ 8.654.000 đ
-25%
Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ HM-B38C Hafele 538.01.111

Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ HM-B38C Hafele 538.01.111

538.01.111

13.271.000 đ 9.953.000 đ
-25%
Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ HM-B38D Hafele 538.31.200

Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ HM-B38D Hafele 538.31.200

538.31.200

14.542.000 đ 10.906.500 đ
-25%
Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ HO-KT45B Hafele 535.02.731

Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ HO-KT45B Hafele 535.02.731

535.02.731

32.675.000 đ 24.506.000 đ
-25%