Sản phẩm
LÒ VI SÓNG ĐỘC LẬP HW-F23B 538.31.270

LÒ VI SÓNG ĐỘC LẬP HW-F23B 538.31.270

538.31.270

4.609.000 đ 3.226.300 đ
-30%
Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ HM-B38A Hafele 535.34.000

Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ HM-B38A Hafele 535.34.000

535.34.000

10.989.000 đ 8.241.750 đ
-25%
Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ HM-B38C Hafele 538.01.111

Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ HM-B38C Hafele 538.01.111

538.01.111

12.639.000 đ 9.479.250 đ
-25%
Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ HM-B38D Hafele 538.31.200

Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ HM-B38D Hafele 538.31.200

538.31.200

13.849.000 đ 10.386.750 đ
-25%
Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ HO-KT45B Hafele 535.02.731

Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ HO-KT45B Hafele 535.02.731

535.02.731

31.119.000 đ 23.339.250 đ
-25%