• Tay nâng Aventos HK nhấn mở màu xám 372.94.324

  • 372.94.324
  • 1.345.000 Đ

  • Lượt xem : 640
  • Hotline: 0903600986

Thông tin sản phẩm

Hệ thống tay nâng Aventos HK nhấn mở Blum có giảm chấn xuất xứ Châu Âu, bảo hành trọn đời sản phẩm.

Bình luận

Tay nâng Aventos HK nhấn mở màu xám 372.94.324

Tay nâng Aventos HK nhấn mở màu xám 372.94.324

Tay nâng Aventos HK nhấn mở màu xám 372.94.324

Tay nâng Aventos HK nhấn mở màu xám 372.94.324

Tay nâng Aventos HK nhấn mở màu xám 372.94.324
Tay nâng Aventos HK nhấn mở màu xám 372.94.324