Rổ chén dĩa lưới dẹt Inox 304 700mm

Rổ chén dĩa lưới dẹt Inox 304 700mm

Rổ chén dĩa lưới dẹt Inox 304 700mm

Rổ chén dĩa lưới dẹt Inox 304 700mm

Rổ chén dĩa lưới dẹt Inox 304 700mm
Rổ chén dĩa lưới dẹt Inox 304 700mm