• Ray hộp Alto-S S1 màu xám đậm Hafele 552.35.365

  • 552.35.365
  • Liên Hệ

  • Lượt xem : 1546
  • Hotline: 0903600986

Thông tin sản phẩm

Hệ thống ray hộp Alto-S đă được thử nghiệm và chứng nhận đạt chuẩn DIN EN 15338 Mức 3 của  Châu Âu. Việc thử nghiệm đă được tiến hành với tải trọng 30kg và hơn 60.000 lần đóng mở.

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Ray hộp Alto-S S1 màu xám đậm Hafele 552.35.365

Ray hộp Alto-S S1 màu xám đậm Hafele 552.35.365

Ray hộp Alto-S S1 màu xám đậm Hafele 552.35.365

Ray hộp Alto-S S1 màu xám đậm Hafele 552.35.365

Ray hộp Alto-S S1 màu xám đậm Hafele 552.35.365
Ray hộp Alto-S S1 màu xám đậm Hafele 552.35.365