Sản phẩm
Giá úp chén dĩa 900mm 544.06.027

Giá úp chén dĩa 900mm 544.06.027

544.06.027

1.920.000 Đ
Giá úp chén dĩa 800mm 544.06.026

Giá úp chén dĩa 800mm 544.06.026

544.06.026

1.718.400 Đ
Giá úp chén dĩa 700mm 544.06.025

Giá úp chén dĩa 700mm 544.06.025

544.06.025

1.524.000 Đ
Giá úp chén dĩa 600mm 544.06.024

Giá úp chén dĩa 600mm 544.06.024

544.06.024

1.368.000 Đ
Phụ kiện dưới chậu rửa màu trắng

Phụ kiện dưới chậu rửa màu trắng

547.66.772

132.000 Đ
Kệ nâng hạ úp chén dĩa 900mm 504.75.026

Kệ nâng hạ úp chén dĩa 900mm 504.75.026

504.75.026

6.182.000 Đ
Kệ nâng hạ úp chén dĩa 800mm 504.75.025

Kệ nâng hạ úp chén dĩa 800mm 504.75.025

504.75.025

6.083.000 Đ
Kệ nâng hạ úp chén dĩa 700mm 504.75.024

Kệ nâng hạ úp chén dĩa 700mm 504.75.024

504.75.024

5.962.000 Đ
Kệ nâng hạ úp chén dĩa 600mm 504.75.023

Kệ nâng hạ úp chén dĩa 600mm 504.75.023

504.75.023

5.847.000 Đ
Ray trượt bình gas Hafele 505.72.990

Ray trượt bình gas Hafele 505.72.990

505.72.990

2.887.500 Đ
Kệ gia vị 200mm Hafele 549.34.021

Kệ gia vị 200mm Hafele 549.34.021

549.34.021

2.550.000 Đ