Sản phẩm
Thiết bị đóng cửa tự động EN4 Hafele 932.79.120

Thiết bị đóng cửa tự động EN4 Hafele 932.79.120

932.79.120

2.460.700 đ 1.968.560 đ
-20%
Thiết bị đóng cửa tự động EN2 Hafele 932.79.100

Thiết bị đóng cửa tự động EN2 Hafele 932.79.100

932.79.100

2.460.700 đ 1.968.560 đ
-20%
Nắp che cho bản lề sàn TS 500NV Hafele 932.10.130

Nắp che cho bản lề sàn TS 500NV Hafele 932.10.130

932.10.130

993.300 đ 794.640 đ
-20%
Bản lề sàn TS 500NV cho cửa 2 chiều Hafele 932.10.051

Bản lề sàn TS 500NV cho cửa 2 chiều Hafele 932.10.051

932.10.051

7.851.800 đ 6.281.440 đ
-20%
Bản lề sàn TS 500NV Hafele 932.10.050

Bản lề sàn TS 500NV Hafele 932.10.050

932.10.050

7.599.900 đ 6.079.920 đ
-20%
Bản lề trục giữa Hafele 926.51.019

Bản lề trục giữa Hafele 926.51.019

926.51.019

1.749.000 Đ
Bản lề trục giữa Hafele 926.51.009

Bản lề trục giữa Hafele 926.51.009

926.51.009

1.749.000 Đ
Bộ kẹp thẳng tâm Hafele 932.86.932

Bộ kẹp thẳng tâm Hafele 932.86.932

932.86.932

5.401.000 Đ