Sản phẩm
Thiết bị đóng cửa tự động EN4 Hafele 932.79.120

Thiết bị đóng cửa tự động EN4 Hafele 932.79.120

932.79.120

1.915.980 đ 1.436.985 đ
-25%
Thiết bị đóng cửa tự động EN3 Hafele 932.79.110

Thiết bị đóng cửa tự động EN3 Hafele 932.79.110

932.79.110

2.500.600 đ 1.875.450 đ
-25%
Nắp che cho bản lề sàn TS 500NV Hafele 932.10.130

Nắp che cho bản lề sàn TS 500NV Hafele 932.10.130

932.10.130

1.042.800 đ 782.000 đ
-25%
Bản lề sàn TS 500NV cho cửa 2 chiều Hafele 932.10.051

Bản lề sàn TS 500NV cho cửa 2 chiều Hafele 932.10.051

932.10.051

8.245.600 đ 6.184.000 đ
-25%
Bản lề sàn TS 500NV Hafele 932.10.050

Bản lề sàn TS 500NV Hafele 932.10.050

932.10.050

7.980.500 đ 5.985.000 đ
-25%
Bản lề trục giữa Hafele 926.51.019

Bản lề trục giữa Hafele 926.51.019

926.51.019

Liên Hệ
Bản lề trục giữa Hafele 926.51.009

Bản lề trục giữa Hafele 926.51.009

926.51.009

Liên Hệ
Bộ kẹp thẳng tâm Hafele 932.86.932

Bộ kẹp thẳng tâm Hafele 932.86.932

932.86.932

5.401.000 đ 4.051.000 đ
-25%