Sản phẩm
Bản lề sàn TS 500NV Hafele 932.10.050

Bản lề sàn TS 500NV Hafele 932.10.050

932.10.050

6.578.000 Đ
Bản lề trục giữa Hafele 926.51.019

Bản lề trục giữa Hafele 926.51.019

926.51.019

1.749.000 Đ
Bản lề trục giữa Hafele 926.51.009

Bản lề trục giữa Hafele 926.51.009

926.51.009

1.749.000 Đ
Bộ kẹp thẳng tâm Hafele 932.86.932

Bộ kẹp thẳng tâm Hafele 932.86.932

932.86.932

5.401.000 Đ
Bản lề trục xoay Hafele 981.00.092

Bản lề trục xoay Hafele 981.00.092

981.00.092

1.265.000 Đ
Bas kẹp dưới Hafele 932.84.900

Bas kẹp dưới Hafele 932.84.900

932.84.900

176.000 Đ
Bas kẹp trên Hafele 932.84.901

Bas kẹp trên Hafele 932.84.901

932.84.901

396.000 Đ