Sản phẩm
Bản lề chịu lực Hafele 924.93.203

Bản lề chịu lực Hafele 924.93.203

924.93.203

1.529.000 Đ
Bản lề chịu lực Hafele 924.93.103

Bản lề chịu lực Hafele 924.93.103

924.93.103

1.419.000 Đ
Bản lề chịu lực Hafele 924.93.003

Bản lề chịu lực Hafele 924.93.003

924.93.003

1.441.000 Đ
Bản lề trục xoay Hafele 927.98.000

Bản lề trục xoay Hafele 927.98.000

927.98.000

1.023.000 Đ
Bản lề lá 127x89x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.122

Bản lề lá 127x89x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.122

926.20.122

260.700 đ 208.560 đ
-20%
Bản lề lá 102x76x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.112

Bản lề lá 102x76x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.112

926.20.112

192.500 đ 154.000 đ
-20%
Bản lề lá 127x89x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.121

Bản lề lá 127x89x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.121

926.20.121

249.700 đ 199.760 đ
-20%
Bản lề lá 102x76x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.111

Bản lề lá 102x76x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.111

926.20.111

181.500 đ 145.200 đ
-20%
Bản lề âm Hafele 927.91.634

Bản lề âm Hafele 927.91.634

927.91.634

2.937.000 Đ
Bản lề âm Hafele 927.03.049

Bản lề âm Hafele 927.03.049

927.03.049

508.200 đ 406.560 đ
-20%
Bản lề âm Hafele 927.03.039

Bản lề âm Hafele 927.03.039

927.03.039

1.652.200 đ 1.321.760 đ
-20%