Sản phẩm
Bản lề chịu lực Hafele 924.93.203

Bản lề chịu lực Hafele 924.93.203

924.93.203

1.529.000 Đ
Bản lề chịu lực Hafele 924.93.103

Bản lề chịu lực Hafele 924.93.103

924.93.103

1.419.000 Đ
Bản lề chịu lực Hafele 924.93.003

Bản lề chịu lực Hafele 924.93.003

924.93.003

1.441.000 Đ
Bản lề trục xoay Hafele 927.98.000

Bản lề trục xoay Hafele 927.98.000

927.98.000

1.023.000 Đ
Bản lề lá 127x89x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.122

Bản lề lá 127x89x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.122

926.20.122

260.700 đ 208.560 đ
-20%
Bản lề lá 102x76x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.112

Bản lề lá 102x76x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.112

926.20.112

192.500 đ 154.000 đ
-20%
Bản lề lá 127x89x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.121

Bản lề lá 127x89x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.121

926.20.121

249.700 đ 199.760 đ
-20%
Bản lề lá 102x76x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.111

Bản lề lá 102x76x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.111

926.20.111

181.500 đ 145.200 đ
-20%
KẸP KÍNH-TƯỜNG BAUMA 90 ĐỘ 981.77.963

KẸP KÍNH-TƯỜNG BAUMA 90 ĐỘ 981.77.963

981.77.963

132.000 Đ
KẸP KÍNH-KÍNH BAUMA 90 ĐỘ 981.77.961

KẸP KÍNH-KÍNH BAUMA 90 ĐỘ 981.77.961

981.77.961

187.000 Đ
KẸP KÍNH-KÍNH BAUMA 135 ĐỘ 981.77.959

KẸP KÍNH-KÍNH BAUMA 135 ĐỘ 981.77.959

981.77.959

187.000 Đ
KẸP KÍNH-KÍNH BAUMA 180 ĐỘ 981.77.957

KẸP KÍNH-KÍNH BAUMA 180 ĐỘ 981.77.957

981.77.957

187.000 Đ