Sản phẩm
Bản lề chịu lực Hafele 924.93.203

Bản lề chịu lực Hafele 924.93.203

924.93.203

Liên Hệ
Bản lề chịu lực Hafele 924.93.103

Bản lề chịu lực Hafele 924.93.103

924.93.103

Liên Hệ
Bản lề chịu lực Hafele 924.93.003

Bản lề chịu lực Hafele 924.93.003

924.93.003

Liên Hệ
Bản lề trục xoay Hafele 927.98.000

Bản lề trục xoay Hafele 927.98.000

927.98.000

Liên Hệ
Bản lề lá 127x89x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.122

Bản lề lá 127x89x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.122

926.20.122

261.000 đ 196.000 đ
-25%
Bản lề lá 102x76x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.112

Bản lề lá 102x76x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.112

926.20.112

193.000 đ 145.000 đ
-25%
Bản lề lá 127x89x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.121

Bản lề lá 127x89x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.121

926.20.121

250.000 đ 187.500 đ
-25%
Bản lề lá 102x76x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.111

Bản lề lá 102x76x3mm-2 vòng bi Hafele 926.20.111

926.20.111

182.000 đ 136.500 đ
-25%
KẸP KÍNH-TƯỜNG BAUMA 90 ĐỘ 981.77.963

KẸP KÍNH-TƯỜNG BAUMA 90 ĐỘ 981.77.963

981.77.963

132.000 đ 99.000 đ
-25%
KẸP KÍNH-KÍNH BAUMA 90 ĐỘ 981.77.961

KẸP KÍNH-KÍNH BAUMA 90 ĐỘ 981.77.961

981.77.961

187.000 đ 140.000 đ
-25%
KẸP KÍNH-KÍNH BAUMA 135 ĐỘ 981.77.959

KẸP KÍNH-KÍNH BAUMA 135 ĐỘ 981.77.959

981.77.959

187.000 đ 140.000 đ
-25%
KẸP KÍNH-KÍNH BAUMA 180 ĐỘ 981.77.957

KẸP KÍNH-KÍNH BAUMA 180 ĐỘ 981.77.957

981.77.957

Liên Hệ