Sản phẩm
Carton cuộn - 2 lớp

Carton cuộn - 2 lớp

600mm x 20kg

Liên Hệ
Carton thùng - 5 lớp

Carton thùng - 5 lớp

Kích thước theo yêu cầu

Liên Hệ
Carton cuộn - 2 lớp

Carton cuộn - 2 lớp

1000mm x 50kg

Liên Hệ
PE - 17mic

PE - 17mic

500mm x 3.2kg (Lõi 0,2kg)

Liên Hệ
PE quấn máy - 25mic

PE quấn máy - 25mic

500mm x 16kg (Lõi 1,2kg)

Liên Hệ
PE quấn tay - 17mic/25mic

PE quấn tay - 17mic/25mic

250mm x 3,2kg (Lõi 0,2kg)

Liên Hệ
Carton thùng - 3 lớp

Carton thùng - 3 lớp

Kích thước theo yêu cầu

Liên Hệ