Sản phẩm
Ray trượt bình gas Hafele 505.72.990

Ray trượt bình gas Hafele 505.72.990

505.72.990

2.887.500 Đ
Kệ gia vị 200mm Hafele 549.34.021

Kệ gia vị 200mm Hafele 549.34.021

549.34.021

2.550.000 Đ
Kệ gia vị 150mm Hafele 549.34.022

Kệ gia vị 150mm Hafele 549.34.022

549.34.022

2.120.000 Đ
Rổ kéo gắn cánh 900mm Hafele 549.03.146

Rổ kéo gắn cánh 900mm Hafele 549.03.146

549.03.146

2.645.500 Đ
Rổ kéo gắn cánh 800mm Hafele 549.03.145

Rổ kéo gắn cánh 800mm Hafele 549.03.145

549.03.145

2.566.300 Đ
Rổ kéo gắn cánh 600mm Hafele 549.03.144

Rổ kéo gắn cánh 600mm Hafele 549.03.144

549.03.144

2.050.000 Đ
Rổ kéo gắn cánh 500mm Hafele 549.03.143

Rổ kéo gắn cánh 500mm Hafele 549.03.143

549.03.143

1.950.000 Đ
Rổ kéo gắn cánh 450mm Hafele 549.03.142

Rổ kéo gắn cánh 450mm Hafele 549.03.142

549.03.142

1.850.000 Đ
Rổ kéo gắn cánh 400mm Hafele 549.03.141

Rổ kéo gắn cánh 400mm Hafele 549.03.141

549.03.141

1.750.000 Đ
Bộ rổ kéo 600mm Hafele 549.03.134

Bộ rổ kéo 600mm Hafele 549.03.134

549.03.134

1.990.000 Đ
Bộ rổ kéo 500mm Hafele 549.03.133

Bộ rổ kéo 500mm Hafele 549.03.133

549.03.133

1.890.000 Đ
Bộ rổ kéo 450mm Hafele 549.03.132

Bộ rổ kéo 450mm Hafele 549.03.132

549.03.132

1.790.000 Đ